Cô Dâu Xinh Xinh

• Địa chỉ: 460 Thụy khuê,Hà Nội

• Số điện thoại: 01675177840 gặp Ms.Ngọc

• Email: nancytrangsuc@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://CoDauXinhXinh.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/Ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-c%C3%B4-d%C3%A2u-xinh-xinh-368824329988040/?fref=ts